Site announcements

Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của LMS-TTN

Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của LMS-TTN

Bởi Quản trị Thành viên -
Number of replies: 0

đăng nhập hệ thốngĐể đăng nhập vào hệ thống, người dùng bấm vào góc trên bên phải của màn hình.

Là sinh viên: hãy sử dụng mã sinh viên và ngày sinh làm mật khẩu đăng nhập lần đầu. Sau khi đăng nhập hãy thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.